Hiện có 10 kết quả

Bảng giá đất Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Phường Noong Bua, Phường Him Lam, Phường Thanh Bình, Phường Tân Thanh, Phường Mường Thanh, Phường Nam Thanh, Phường Thanh Trường, Xã Thanh Minh, Xã Nà Tấu, Xã Nà Nhạn, Xã Mường Phăng, Xã Pá Khoang

828 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

Phường Sông Đà, Phường Na Lay, Xã Lay Nưa

791 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên

Xã Sín Thầu, Xã Sen Thượng, Xã Chung Chải, Xã Leng Su Sìn, Xã Pá Mỳ, Xã Mường Nhé, Xã Nậm Vì, Xã Nậm Kè, Xã Mường Toong, Xã Quảng Lâm, Xã Huổi Lếnh

732 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

Thị trấn Mường Chà, Xã Xá Tổng, Xã Mường Tùng, Xã Hừa Ngài, Xã Huổi Mí, Xã Pa Ham, Xã Nậm Nèn, Xã Huổi Lèng, Xã Sa Lông, Xã Ma Thì Hồ, Xã Na Sang, Xã Mường Mươn

665 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

Thị trấn Tủa Chùa, Xã Huổi Só, Xã Xín Chải, Xã Tả Sìn Thàng, Xã Lao Xả Phình, Xã Tả Phìn, Xã Tủa Thàng, Xã Trung Thu, Xã Sính Phình, Xã Sáng Nhè, Xã Mường Đun, Xã Mường Báng

723 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên

Thị trấn Tuần Giáo, Xã Phình Sáng, Xã Rạng Đông, Xã Mùn Chung, Xã Nà Tòng, Xã Ta Ma, Xã Mường Mùn, Xã Pú Xi, Xã Pú Nhung, Xã Quài Nưa, Xã Mường Thín, Xã Tỏa Tình, Xã Nà Sáy, Xã Mường Khong, Xã Quài Cang, Xã Quài Tở, Xã Chiềng Sinh, Xã Chiềng Đông, Xã Tênh Phông

888 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

Xã Mường Pồn, Xã Thanh Nưa, Xã Hua Thanh, Xã Thanh Luông, Xã Thanh Hưng, Xã Thanh Xương, Xã Thanh Chăn, Xã Pa Thơm, Xã Thanh An, Xã Thanh Yên, Xã Noong Luống, Xã Noọng Hẹt, Xã Sam Mứn, Xã Pom Lót, Xã Núa Ngam, Xã Hẹ Muông, Xã Na Ư, Xã Mường Nhà, Xã Na Tông, Xã Mường Lói, Xã Phu Luông

796 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên

Thị trấn Điện Biên Đông, Xã Na Son, Xã Phì Nhừ, Xã Chiềng Sơ, Xã Mường Luân, Xã Pú Nhi, Xã Nong U, Xã Xa Dung, Xã Keo Lôm, Xã Luân Giới, Xã Phình Giàng, Xã Pú Hồng, Xã Tìa Dình, Xã Háng Lìa

731 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

Thị trấn Mường Ảng, Xã Mường Đăng, Xã Ngối Cáy, Xã Ẳng Tở, Xã Búng Lao, Xã Xuân Lao, Xã Ẳng Nưa, Xã Ẳng Cang, Xã Nặm Lịch, Xã Mường Lạn

830 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

Xã Nậm Tin, Xã Pa Tần, Xã Chà Cang, Xã Na Cô Sa, Xã Nà Khoa, Xã Nà Hỳ, Xã Nà Bủng, Xã Nậm Nhừ, Xã Nậm Chua, Xã Nậm Khăn, Xã Chà Tở, Xã Vàng Đán, Xã Chà Nưa, Xã Phìn Hồ, Xã Si Pa Phìn

723 lượt xem

Xem chi tiết