Hiện có 13 kết quả

Bảng giá đất Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Phường Hà Khánh, Phường Hà Phong, Phường Hà Khẩu, Phường Cao Xanh, Phường Giếng Đáy, Phường Hà Tu, Phường Hà Trung, Phường Hà Lầm, Phường Bãi Cháy, Phường Cao Thắng, Phường Hùng Thắng, Phường Yết Kiêu, Phường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hải, Phường Hồng Gai, Phường Bạch Đằng, Phường Hồng Hà, Phường Tuần Châu, Phường Việt Hưng, Phường Đại Yên, Phường Hoành Bồ, Xã Kỳ Thượng, Xã Đồng Sơn, Xã Tân Dân, Xã Đồng Lâm, Xã Hòa Bình, Xã Vũ Oai, Xã Dân Chủ, Xã Quảng La, Xã Bằng Cả, Xã Thống Nhất, Xã Sơn Dương, Xã Lê Lợi

6,134 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

Phường Ka Long, Phường Trần Phú, Phường Ninh Dương, Phường Hoà Lạc, Phường Trà Cổ, Xã Hải Sơn, Xã Bắc Sơn, Xã Hải Đông, Xã Hải Tiến, Phường Hải Yên, Xã Quảng Nghĩa, Phường Hải Hoà, Xã Hải Xuân, Xã Vạn Ninh, Phường Bình Ngọc, Xã Vĩnh Trung, Xã Vĩnh Thực

4,228 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Phường Mông Dương, Phường Cửa Ông, Phường Cẩm Sơn, Phường Cẩm Đông, Phường Cẩm Phú, Phường Cẩm Tây, Phường Quang Hanh, Phường Cẩm Thịnh, Phường Cẩm Thủy, Phường Cẩm Thạch, Phường Cẩm Thành, Phường Cẩm Trung, Phường Cẩm Bình, Xã Cộng Hòa, Xã Cẩm Hải, Xã Dương Huy

4,696 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Phường Vàng Danh, Phường Thanh Sơn, Phường Bắc Sơn, Phường Quang Trung, Phường Trưng Vương, Phường Nam Khê, Phường Yên Thanh, Xã Thượng Yên Công, Phường Phương Đông, Phường Phương Nam

4,799 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh

Thị trấn Bình Liêu, Xã Hoành Mô, Xã Đồng Tâm, Xã Đồng Văn, Xã Vô Ngại, Xã Lục Hồn, Xã Húc Động

3,343 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Thị trấn Tiên Yên, Xã Hà Lâu, Xã Đại Dực, Xã Phong Dụ, Xã Điền Xá, Xã Đông Ngũ, Xã Yên Than, Xã Đông Hải, Xã Hải Lạng, Xã Tiên Lãng, Xã Đồng Rui

3,235 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Thị trấn Đầm Hà, Xã Quảng Lâm, Xã Quảng An, Xã Tân Bình, Xã Dực Yên, Xã Quảng Tân, Xã Đầm Hà, Xã Tân Lập, Xã Đại Bình

3,158 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Thị trấn Quảng Hà, Xã Quảng Đức, Xã Quảng Sơn, Xã Quảng Thành, Xã Quảng Thịnh, Xã Quảng Minh, Xã Quảng Chính, Xã Quảng Long, Xã Đường Hoa, Xã Quảng Phong, Xã Cái Chiên

3,274 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh

Thị trấn Ba Chẽ, Xã Thanh Sơn, Xã Thanh Lâm, Xã Đạp Thanh, Xã Nam Sơn, Xã Lương Mông, Xã Đồn Đạc, Xã Minh Cầm

3,275 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh

Thị trấn Cái Rồng, Xã Đài Xuyên, Xã Bình Dân, Xã Vạn Yên, Xã Minh Châu, Xã Đoàn Kết, Xã Hạ Long, Xã Đông Xá, Xã Bản Sen, Xã Thắng Lợi, Xã Quan Lạn, Xã Ngọc Vừng

3,733 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

Phường Mạo Khê, Phường Đông Triều, Xã An Sinh, Xã Tràng Lương, Xã Bình Khê, Xã Việt Dân, Xã Tân Việt, Xã Bình Dương, Phường Đức Chính, Phường Tràng An, Xã Nguyễn Huệ, Xã Thủy An, Phường Xuân Sơn, Xã Hồng Thái Tây, Xã Hồng Thái Đông, Phường Hoàng Quế, Phường Yên Thọ, Phường Hồng Phong, Phường Kim Sơn, Phường Hưng Đạo, Xã Yên Đức

4,348 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Phường Quảng Yên, Phường Đông Mai, Phường Minh Thành, Xã Sông Khoai, Xã Hiệp Hòa, Phường Cộng Hòa, Xã Tiền An, Xã Hoàng Tân, Phường Tân An, Phường Yên Giang, Phường Nam Hoà, Phường Hà An, Xã Cẩm La, Phường Phong Hải, Phường Yên Hải, Xã Liên Hòa, Phường Phong Cốc, Xã Liên Vị, Xã Tiền Phong

4,760 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

Thị trấn Cô Tô, Xã Đồng Tiến, Xã Thanh Lân

3,004 lượt xem

Xem chi tiết